renoverad yttertrappa med marmocit bromma

Frostsprängd och skadad
klinkertrappa åtgärdad i Bromma

Villan i Bromma har en ståtlig entré med en platsgjuten och formsatt betongtrappa med putsade gavlar och vackra vita pelare. Husägarna har tidigare klätt betongtrappan med en strukturerad klinker. Men redan efter några år började problemen. Problemet är med klinkerbeklädda trappor är att fogen mellan plattorna är den svaga punkten. Vid rörelse i trappkonstruktionen spricker fogarna och vatten och fukt sipprar in under plattorna och vintertid när vattnet fryser så trycks klinkerplattorna sönder. Husägarna ville ha en snygg och fogfri yta men framför allt halksäker beläggning.

Klinkerplattorna togs bort och den underliggande klinkermassan frästes ned till den underliggande betongytan. Samtliga skador på trappan reparerades.

Frostsprängt kakel på betongtrappa som lossnat

Trappans gavelsidor var i dåligt skick så dessa reparerades och putsades upp med en slät yta.

Putsad mur och gavelsidor under betongtrappa

Trappans gavelsidor var i dåligt skick så dessa reparerades och putsades upp med en slät yta. Betongtrappans ovansida är slipad och renoverad med specialbruk.

renoverad yttertrappa med marmocit bromma

Slutresultatet. Trappans putsade gavelsidor är renoverade, omputsade och målade. Den gamla frostsprängda klinkerbeläggningen är borttagen, trappan är renoverad och nytt ytskikt med Marmocit.

Är du intresserad av att få en proffsfixad yttertrappa med halkskydd som håller över tid?
Kontakta oss. En offert från oss är alltid kostnadsfri och förutsättningslös.