MK Byggs hantering av personuppgifter

MK Bygg hanterar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. MK Bygg är personuppgiftsansvarig. Vi vidtar nödvändiga åtgärder för att skydda dina personuppgifter och du kan kontakta oss för att ta reda på vilka personuppgifter som vi har sparade om dig.

Du kan läsa om vilka rättigheter du har på www.datainspektionen.se

Hur får MK Bygg dina personuppgifter?

Insamling av personuppgifter sker när du kontaktar vår kundtjänst eller skickar en intresseanmälan för någon av våra tjänster via vårt kontaktformulär. Genom att fylla i och skicka formulär eller ringa vår kundtjänst samtycker du till att dina personuppgifter i form av namn, adress, e-postadress och telefonnummer behandlas av MK Bygg i syfte för att kunna kontakta dig och skapa offerter för våra tjänster och produkter.

Vilka uppgifter hanterar MK Bygg

Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, adress, postadress, födelsedatum. Vi sparar informationen så länge det är nödvändigt t.ex. om du är kund till oss sparas din information i sju år enligt bokföringslagen.

Vi vidarebefordrar inte dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför MK Bygg. Vi vidarebefordrar bara till tredje part bara om detta krävs för att fullfölja ingånget avtal eller om det finns krav i lag, förordning eller myndighetsbeslut.

2018-05-24