Renoverad gammal betongtrappa med nytt utseende i Enskede

Renoverad betongtrappa Enskede

Gammal betongtrappa som renoverats med Marmocit i Enskede

Betongtrappa i Enskede Stockholm

Betongtrappans utseende innan renoveringen

Husägaren hade tidigare målat den gamla yttertrappan under flera år med betongfärg. Färgen har sedan målat i ett flertal lager som under åren har gjort trappan sliten, ful och hal. Färgen hade fläckvis lossnat och flagat bort ända ner till betongen. Betongtrappan i Enskede reparerades och ett nytt ytskikt med Marmocit har gett trappan ett halkfritt ytskikt och ett nytt utseende.

Kostnadsfri offert?

Det är enkelt att få en kostnadsfri prisuppgift på åtgärd av din betongtrappa.
Kontakta oss.