Lägga klinker eller skiffersten på en betongtrappa utomhus?

Betongtrappa med skiffersten som lossnat
Att lägga klinker eller skiffersten på en betongtrappa till entrén är tyvärr ingen garanti för ett ytskikt som håller.

Det finns några saker man bör känna till om man funderar på att klä in yttertrappan och lägga klinker eller skiffersten på en betongtrappa utomhus. Tjällyftning och tjällossning och byggkonstruktion utomhus med fogar är en kombination som kan skapa problem.

Låt oss titta närmare på varför det kan bli ett problem

Vintertid fryser vattnet som finns i marken till is och tjäle uppstår. Vad som händer är att när vattnet i marken fryser expanderar den ca 9-10% , expansionen gör att tjälen som bildas, kan lyfta marken. När sedan temperaturen till våren stiger och isen smälter i marken dvs. när tjälen i marken försvinner, så sjunker marken. Det kallas tjällossning. Det är just denna typ av naturfenomen som förstör vägar och kan orsaka sättningar i hus och andra byggkonstruktioner.

Trappa med trasig klinker
Inte en allt för ovanlig syn i våra breddgrader. Klinker på betongtrappa utomhus som här har lossnat redan efter ett par år.

Även om det går att köpa frostfria klinker som kostar lite mer så är inte det största problemet klinkerplattor eller skifferstenen i sig, utan den svaga punkten ligger i fogen mellan dessa plattor. När tjälskjutning och tjällossningen uppstår i marken rör sig betongtrappans konstruktion och sprickor uppstår i fogen mellan plattorna.

I dessa sprickor kan sedan fukt och vatten tränga ner och in under klinker- och skifferplattorna. När vattnet som trängt in under plattorna sedan fryser till is och expanderar sprängs plattorna till slut loss från underlaget. Lösa skiffer- och klinkerplattor blir sedan en riskfaktor som kan ställa till med problem för gående på yttertrappan.

Problematiken är inte lika överhängande när det gäller skifferplattor, under förutsättningen att plattorna läggs med större skivor. Fördelen med större skivstorlek är att antalet fogar blir mindre på betongtrappan. Men eftersom konstruktionen ändå innehåller fogar så måste man ta i beräkning att även dessa fogar spricker vid tjälskjutning och tjällossning.

Klinker på betongtrappa som lossnat och spruckit sönder

Man måste även ta med i beräkningen att snö och is ibland fryser fast på trappstegens yta. Att salta på klinker- och skifferplattor med spruckna fogar medför även att saltet följer med vattnet ned under plattorna och sugs in i betongens porer. Saltet är betongens största fiende och när porerna blivit helt fyllda av saltbeläggning som blivit kvar efter det att vattnet dunstat bort under sommaren, finns det inte längre något expansionsutrymme kvar som frostskydd utan betongen vittrar sönder under plattorna.

Klä betongtrappan med ytskikt utan fogar

Fogfri stenbeläggning

Betongtrappa med fogfri stenbeläggning.

Efter alla år av trapprenoveringar så har vi allt för många gånger sett prov på ovanstående problem. Har man otur kan dessa problem uppstå redan inom ett par år. Så det gäller att vara medveten om att betongtrappor och altankonstruktioner med klinker eller skiffersten kan kräva återkommande renovering och omkostnader för att återställa problemet.

Ovanstående problem är en av anledningarna till att vi utvecklade Marmocit som är helt fri från fogar som kan spricka. Beläggningen ger en slittålig och sandpappersliknande yta som uppfyller alla krav på halkskydd. Ytskiktet skyddar även den underliggande betongen även om du saltar på trappan. Marmocit är enkelt att underhålla och görs enkelt rent med en högtryckstvätt.

Är du intresserad av att få en proffsfixad yttertrappa med halkskydd som håller över tid?
Kontakta oss. En offert från oss är alltid kostnadsfri och förutsättningslös.